Fakta

 

 

Stavební systém OC Block byl vytvořen pro maximálně úsporné a ekologické stavění.

Díky předem zhotoveným stavebním dílům a modulům je možné postavit veškeré typy domů.

Rafinovaný nopový profil našich dílů umožňuje stavění, které je velice jednoduché. Dá se přirovnat ke skládání dětských kostek. Jednotlivé bloky jsou spolu spojeny zásuvnými spojeními, nemohou se tedy posouvat a tím vzniká zcela optimálně vystavěná stěna.

Základová deska, stěnové moduly, stropní a střešní elementy spolu vytváří jednoduchý, přesně spojený, uzavřený celek bez tepelných mostů.

 

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH FAKTŮ

Zdraví:

Vynikající stavebně biologické a zdravotní vlastnosti

Zdravé a příjemné klima v místnosti

Stavění bez fyzické námahy

Použité materiály jsou prodyšné jako dřevo

Váš vysněný dům je náš cíl

 

OC Block stavební systém – vytvořen pro lidi, pro které je důležité životní prostředí.

OC Block stavební systém – vytvořen pro lidi s rozhledem na svět

Váš pasivní dům – stavbou svépomocí. A to v rekordním čase.

 

Už jste někdy přemýšleli o investování peněz do budoucnosti a zároveň o nějakém ekologickém, ekonomickém a udržitelném projektu, než abyste vložili své peníze do banky, kde o vás sotva projeví zájem?

Investujte do OC Block!

Společně budeme růst. Úvěry až se 4,0% úrokové sazby.

 

Bez kompromisů.

Banky spekulují a chtějí vydělávat peníze. My ne!

My vyrábíme tepelné bloky, tepelné střechy, tepelné přikrývky a tepelné podlahové pánve, a to tak, aby naše produkty v Rakousku, Německu, Švýcarsku i jinde v Evropě aktivně přispívaly k zachování cenných zdrojů.

Jsme rakouská rodina, která klade zvláštní důraz na udržitelné, ekologické a ekonomické budovy.

Od roku 2000 jsme průkopníkem a kompetentní partner v oblasti pasivních domů.

Vytváříme nová pracovní místa a úspěšně jsme provedli na 300 projektů.

Pro nás je důležité, že naše společnost zůstala nezávislou na kapitálu nebo bankéřích, kteří mají poslední slovo. Naopak nám záleží na těch, kteří dělají tuto práci.

Ztráta důvěry v banky se nesmí stát principem, který vše ovládne. Důvěra je naprostou nutností v každém přátelství, v každé rodině a samozřejmě v každé společnosti. I obchody se daří lepé v prostředí, kde panuje důvěra. Bez důvěry nemá smysl, aby společnost existovala.

Základem je naše produkce, kterou chceme rozvíjet a zlepšovat.

Co se děje u nás s vašimi penězi?

Nemáme zájem o peníze, potřebujeme pro zdravý a smysluplný rozvoj naší společnosti. Srdečně vás zveme k účasti na těchto projektech.

 

Spolufinancování

Rostoucí firma má také za následek rostoucí skladové zásoby, které chceme investovat, jelikož doposud jsme vyráběli pouze na zakázku. Chceme-li umožnit našim zákazníkům rychlejší dodání a neustálý přístup ke standardním výrobkům, je třeba zvýšit naše skladové zásoby.

 

 

Výrobní forma

Naším cílem je trvale udržitelný úspěch a trvalý pozitivní vývoj. To zahrnuje neustálé zlepšování našeho stavebního systému – naše výrobky.

Základním stavebním kamenem je naše produkce, kterou chceme rozvíjet a zlepšovat.

 

Nové budovy

Protože v současné době máme kanceláře pronajaté, a je potřeba stále více a více místa, plánujeme vybudovat vlastní kancelářské prostory. V tomto ohledu je zvláštním problémem naše velká předváděcí a konferenční místnost pro naše zákazníky a partnery. Těšíme se na větší, hezčí, nové sídlo – samozřejmě v pasivním domě s konstrukcí s možností Energetického domu PLUS.

 

Společně RŮST – ÚVĚRY

 

Výše úvěru

· Minimální vklad je 1000,- Euro; maximální vklad je 50 000,- Euro. Chcete investovat více? Domluvte si osobní konzultaci.

· Z úvěru ve výši 3.000 Euro také získáte kupon na slevu 5% z našich produktů (podlahové vany, blokové stěny, stropy, izolace, zastřešení)

· Z úvěru ve výši 5.000 Euro také získáte kupon na slevu 7% z cen našich výrobků (podlahová vana, blokové stěny, stropy, izolace, zastřešení)

· Z úvěru ve výši 10.000 Euro také obdržíte kupon na slevu 10% z cen našich výrobků (podlahové vany, blokové stěny, stropy, izolace, zastřešení)

 

Úrok a doba závazku

Chceme platit stejně vysoké úrokové sazby, jaké bychom museli zaplatit bance. Nejnižší úrokové sazby, které dnes platíme bance, je částka, která činí o něco více než 2%.

Naše nabídka je tedy taková:

· 2,5% úrok na dobu závazku 1 rok

· 3,0% úrok na dobu závazku 2 roky

· 3,5% úrok na dobu závazku 3 roky

· 4,0% úrok na dobu závazku 4 let

· -,-% úrok, pokud vám stačí vaše peníze a nepotřebujete žádný, nebo vám stačí malý úrok.

Těšíme se také na váš individuální návrh. Rádi jej s vámi probereme.

 

· Po uplynutí lhůty může OC Systém GmbH ukončit úvěr s výpovědní lhůtou tří měsíců.

· Neprovádí se s právem na odstoupení, automaticky se prodlužuje o další rok

· Výpočet úroku probíhá každoročně k 31. březnu. Každý březen vám pošleme částku ve výši vašich úroků

· Tyto úroky nepodléhají Kest-odpočtu, ale podléhají dani z příjmu

 

Transparentnost a informace

Důvěra, poctivost a důvěryhodnost jsou velmi důležité. Jsme inovativní a transparentní společnost, hrdá na naše zaměstnance, na naši práci a naše vysoce kvalitní výrobky.

Každý věřitel má tudíž samozřejmě právo k návštěvě našeho provozu (po domluvě prosím) a může se sám přesvědčit o kvalitě naší práce a našich výrobků.

Jako věřitelé každého z vás pošlou ke klíčovým osobnostem naší bilance, kterou budeme blíže vysvětlovat ve výročním setkání se všemi věřiteli. Na tomto setkání budeme odpovídat na vaše dotazy týkající se uplynulého rozpočtového roku a plánovaných projektů.

 

Podřízenost klauzuli

Tento úvěr zahrnuje – zákon nás nutí k návrhu – „kvalifikovaně podřízených půjček. Stejně zavazují nás naše vlastní potřeby  a legislativa, upozornit vás na riziko tohoto podřízeného úvěru. Pro úplné podřízení vašeho úvěru k jiným věřitelům než OC Systém GmbH je myšleno.

Poptávka je tedy možná pouze po odstranění případného negativního vlastního kapitálu OC Systém GmbH nebo – v případě likvidace nebo insolvence OC Systému GmbH – až po vypořádání všech ostatních věřitelů.

Veškeré platby z úvěru budou provedeny včas, za předpokladu, že nebude přemožena ekonomická výkonnost OC Systém GmbH (Například při současném odstoupení několika velkých věřitelů). V tomto případě bude platba provedena v nejbližším možném termínu, kdy bude mít OC Systém GmbH dostatečné finanční prostředky.

Dlužníkem je OC Systém GmbH. A-3390 Melk, FN 414552k.

Vyhrazujeme si právo přijmout vaší nabídku úvěrů v závislosti na potřebách financování.

 

Něco málo o stavební deklaraci – s OC BLOCK stavebním systémem

 

Aby byla zajištěna kvalita, byla učiněna opatření – STANDARD klima:aktiv byl vyvinut v roce 2004.

Využijte zvýšení hodnoty budovy pro majitele a zvýšení komfortu pro obyvatele.

Ať už jde o ziskovost, pozitivní primarní energetickou bilanci nebo o biologickou bezpečnost, OC Block je průkopníkem a specialistou na do budoucna orientované energeticky soběstačné a ekologické stavby.

Ne nadarmo jsme klima:aktiv GOLD PARTNER splňující všechna kritéria v co největší možné míře.

 

Klima:aktiv objektem postaveným nebo zrekonstruovaným se rozumí:

· Plánování vysokou kvalitu a provedení

· Jednoduchost a komfort

· Nízká spotřeba energie, a s tím související nízké náklady na vytápění a provoz

· Velmi dobrá kvalita vzduchu

 

BRONZE SILVER GOLD – KLIMA:AKTIV výstavba a rekonstrukce

Klima:aktiv výstavba a rekonstrukce je zkratka pro energetickou účinnost, ekologickou kvalitu, pohodlí a kvalitu zpracování. Aby byla zajištěna měřitelná a srovnatelná kvalita budov , byl vyvinut stavební standard klima:aktiv. To je charakterizováno jako budova, splňující extrémní požadavky a ve shodě s normami kvality.

S klima:aktiv stavebním standardem se posuzují vedle energetické účinnosti, projektování a výstavby také kvalita stavebních materiálů a konstrukce, stejně jako hlavní aspekty pro pohodlí a kvalitu vnitřního ovzduší.

Klima:aktiv zajistí budoucí bezpečnost

Budovy v klima:aktiv garantují dodržování standardů kvality v následujících oblastech:

Nízká spotřeba energie

Novostavby a rekonstrukce v klima:aktiv kvalitě snižují spotřebu tepla ve srovnání se standardními budovami asi o třetinu. Díky klima:aktiv GOLD je zapotřebí jen jedna čtvrtina energie

Větší pohodlí

Ať už v létě nebo v zimě, klima:aktiv budova dosáhne vysoké úrovně komfortu díky vysoce kvalitní izolaci.

Kvalita vzduchu a zdraví

Stavby v klima:aktiv kvalitě zajištují interakci s nízkými emisemi materiálů s automatickými systémy větrání pro splnění náročných požadavků na kvalitu vnitřního ovzduší

Provedení a ekonomika

Při plánování a realizaci je zajištěn vysoký standard kvality, což dává základy dlouhodobé ziskovosti. Klima:aktiv snižuje náklady na energii a usnadňuje přístup k finančním prostředkům na novou výstavbu a rekonstrukci.

Přístup k financování pro novou výstavbu a rekonstrukci

Klima:aktiv stavební standard existuje i pro bytové domy, kancelářské budovy a další hospodářské objekty – každá pro oblast nové výstavby a rekonstrukce. Klima:aktiv základní kriteria tvoří kompaktní úvod do klima:aktiv budov a jsou platné pro všechny druhy budov.